Nápověda

Po zadání platného jména a hesla, které jste obdrželi po odeslání objednávkového formuláře, systém umožní přístup k účtu dle předplacené varianty.

login

Po úspěšném přihlášení je v záhlaví stránky k dispozici stručná statistika o parametrech služby:

 • Datum a čas posledního přihlášení
 • IP adresu posledního přihlášení
 • Velikost využití celkového vyhrazeného prostoru včetně procentuální obsazenosti disku
 • Počet vytvořených adresářů a souborů

 

:: Soubory

Úvodní stránka po přihlášení dále zobrazuje veškeré soubory a adresáře, které jsou pro daný účet na serveru k dispozici. Zobrazuje se zde jméno adresáře nebo souboru, objem dat nahraných v adresáři (nebo velikost souboru) a datum a čas uložení na server.

Na konci každého řádku je ikona (křížek), pomocí které můžete požadovaný adresář či soubor smazat. U souborů se na konci řádku ukazuje ikona (disketa), prostřednictvím které si můžete vybraný soubor stáhnout.
Ikona (zámek) slouží k zamykání / odemykání označených souborů. Pokud je u souboru nebo složky vyobrazen zámek, znamená to, že tato data nebudou automaticky smazána po překročení doby uložení, při níž se obyčejné, neoznačené soubory automaticky odstraní. Nastavení doby automatického mazání lze nalézt v menu "Nastavení / Data".

files


:: Historie přihlášení

Podrobná statistika přístupů k FTP účtu.

Obsahuje následující informace:

 • Datum a čas připojení na FTP
 • IP adresa, ze které bylo na server přistupováno
 • DNS název serveru, odkud bylo přistupováno. Pokud není DNS název nastaven nebo není k dispozici, zaznamená se jeho IP adresa
 • Aktuální počet souborů v době přihlášení
 • Aktuální počet adresářů v době přihlášení
 • Aktuálně využitá kapacita z přiděleného místa na serveru
 • Rozdíl velikosti využitého prostoru od posledního přihlášení
 • Pomocí ikonky (lupa) je možné zobrazit Detail historie viz.níže


history

V detailu historie je možné zjistit jména přenášených souborů / adresářů a jejich velikost. Také je zde zaznamenána informace o přesném datu a čase, kdy k přenosu došlo a z jaké IP a DNS adresy byla data odeslána. Taktéž je zde zaznamenán příkaz, který byl proveden (sloupec CMD), čas přenosu a rychlost přenosu.


:: Nastavení

Notifikace
Na zadanou emailovou adresu bude ve stanoveném intervalu (např. 1 den) zasílán report obsahující tyto informace:

 • Rychlý přehled dostupné velikosti, využité velikosti, počet souborů a adresářů
 • Výpis adresářové struktury FTP účtu s velikostí souborů
 • Historie přihlášení


Data

Tato funkce slouží k tomu aby data, která jsou starší než je uvedeno byla automaticky odstraněna. V záložce "Soubory" je možné nastavit, aby některé soubory nebo adresáře nebyly automaticky odstraněny (pomocí zámků).

Změnit heslo
V menu "Nastavení / Změnit heslo" lze změnit staré heslo na nové. Při volbě hesel se řiďte zásadami tvorby bezpečných hesel!

* Minimální délka hesla je 5 znaků.

Upozornění
Toto je funkce posílající upozornění při překročení X % využitého prostoru.

notify   data   heslo   upozorneni


:: Odhlásit

Po kliknutí na "Odhlásit" budete z aplikace NET backup odhlášeni a přesměrováni na přihlašovací stránku.